Manifestazione Climate Strike Piazza Castello Torino Venerdì 9 ottobre

5 Ottobre 2020